2ο Δημ. Σχολείου Μυκόνου

2ο Δημ. Σχολείου Μυκόνου
2ο Δημ. Σχολείου Μυκόνου

Ένας χώρος διασκέδασης, μάθησης και σκανδαλιάς! Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία μικροί και μεγάλοι να δούμε την μάθηση με άλλο μάτι, πιο ευχάριστη και περισσότερο δημιουργική.

''Αν δεν φυτέψουμε το δέντρο της γνώσης όταν είμαστε νέοι, δεν θα μας δώσει τον ίσκιο του όταν θα έχουμε γεράσει''

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: οι αξίες αυτές είναι ενσωματωμένες στις Συνθήκες της ΕΕ. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αποτελεί μια σαφή και σθεναρή διακήρυξη των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ.

Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της ΕΕ

Τα θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυρώνονται σε εθνικό επίπεδο από το συνταγματικό σύστημα κάθε κράτους μέλους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ(εκδόθηκε το 2000 και είναι δεσμευτικός για τα κράτη μέλη από το 2009). Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – έχουν τον δικό τους ρόλο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Ο Χάρτης:
περιλαμβάνει τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι δεσμευτικά για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.Ισχύει και για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών όταν αυτές εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ.
Τα άτομα που επιδιώκουν την άσκηση προσφυγής πρέπει να απευθύνονται στα δικαστήρια της χώρας τους. Μπορούν να προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ως έσχατο μέσο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου